Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

A

a privatum : negacija
a.: skraćenica od arteria.
abdomen : trbuh.
abduco : voditi, uzeti,odvojiti, povući.
abductio : odmicanje
abductor : odmicač
abeo : otići, umrijeti.
abeo : promijeniti, nestati
aberro: udaljiti se, odlutati.
abscido : odsjeći, odvojiti, odnijeti.
absconditus : skriveno.
absens, absentis : odsutan, nedostajati
absorbeo : progutati, odnijeti, povećati.
absque : bez
abstergo : obrisati, očistiti
absum : biti odsutan, nedostajati.
abundans : ogroman, preplavljujući.
abundantia : velika količina, mnoštvo, hrpa
abutor : iskoristiti u potpunosti
ac :  i
accedo : pristupiti, prići bliže, biti dodano.
accendo : osvijetliti.
acceptus : dobrodošao, odgovarajući.
accessorius : sporedan, manje važan, pomoćan.
accipio : primiti, naučiti, uzeti.
accommodo : prilagoditi se.
acer : oštar, žustar
acerbitas : strogost, gorčina
acerbus : gorak, mutan, taman.
acervus : hrpa, gomila, kup.
acetabulum : zglobna čašica.
acidus : oštar, kiseo.
acies : oštrina, žustrina, rub, bojna linija
acsi : kao da
acusticus : slušni.
ad : k, ka
adaptatio : prilagođavanje
adaugeo : povećati, dodati, učiniti većim.
addo : dati, donijeti, smjestiti, / nadahnuti, uzrokovati, / dodati, pridružiti.
adduco : voditi, uzrokovati, nagovoriti
adductio : primicanje
adductor : primicač.
ademptio: odnošenje
adeo : u tolikoj mjeri, u tolikom obimu, tako dugo, tako daleko.
adepto : uspjeti, postići, dobiti
adfectus affectus : pod utjecajem
adfero affero : uzrokovati, pridonijeti
adficio : pogoditi, uticati, oslabiti, iscrpiti
adflicto affligo : raniti, oslabiti, obeshrabriti, šteta, lom
adhaero : objesiti, zakačiti, prisloniti
adhuc : do tad, do sad, još, čak i sad, osim, također
adicio : usmjeriti, nasloviti, priložiti, baciti na
adimpleo : ispuniti, izvesti
adipiscor : preuzeti
adiposus : mastan
aditus : prilaz, ulaz
adiuvo : pomoći, asistirati
adminiculum : podupirač, pomagalo
admoneo : savjetovati.
admonitio : upozorenje, podsjetnik
admoveo : pomaknuti se prema, prijaviti
adsidue assidue : stalno, bez prestanka
adstringo : učvrstiti, stegnuti, složiti
adstringo : privući zajedno, vezati, pričvrstiti
adsuesco assuesco : naviknuti se
adsum : pomagati, biti prisutan, biti u blizini, prisustvovati
adsumo (assumo) : preuzeti na sebe, tvrdnja, prikladno, poziv
adulescentia : mladost
adultus : odrastao, zreo
advenio : doći, stići, dosegnuti
adventicius : tuđi, sporedan, pridošao
adversus : suočeno, nasuprot, suprotstavljeno
adverto : okrenuti se ka, usmjeriti pažnju, privući
aegre egre :jedva, s teškoćom, s naporom
aegresco egresco : razboljeti se, oštetiti, pogoršati
aegresco : oboljeti, pogoršati se, biti bolestan
aegretudo egretudo : bolest, mentalni poremećaj
aegrotatio egrotatio : bolest
aegrus : bolestan, nezdrav
aer, aeris : zrak, atmosfera, vrijeme
aetas : doba, period života
aeternus eternus : beskrajan, bez kraja, vječan
affixus : pričvršćen, prirastao
aggero : nakupiti, povećati
aggrego: pridružiti, nagomilati
agnosco : naznačiti
albus : bijel
alienus : tuđi, strani, drugačiji
alioqui : u protivnom.
aliqua : nešto
aliquanta : umjerena, iste veličine
aliquantus : umjeren, iste veličine.
aliqui : nešto
aliquo : u nekom smjeru
aliquot : nešto, nekoliko
aliquotiens : povremeno
allatus (=adfero) : donešeno
alo (alui altum) : podržati, održati, zadržati, poduprijeti
alter altera alterum : drugi, druga, drugo
altus : visok, dubok
alveolus : jamica, udubljenje, mjehurić
amaritudo : gorčina
ambiguus : naginjući se na dvije strane, promjenjiv
amissio / amissus : gubitak
amplus : velik, prostran, od velike važnosti, značajan
ampulla : posuda s grlićem
amygdalum : badem, mandula
an : ili
anastomosis : spoj.
angiologia : nauka o krvnim sudovima
angulus : ugao
angustus : uzak, ograničen, tijesan, stisnut
animadverto : primijetiti, vidjeti, uočiti, obratiti pažnju
animi : u srcu
ansa : ručka, petlja
antebrachium : podlaktica
anteflexio : savijanje prema naprijed
antepono : stavljeno prije, favorizirano, promovisano
anterior : prednji
anularis : prstenast.
anulus : prsten
anus : čmar, prsten
aperio : otkriti, razgolititi, raščistiti, pojasniti
apertura : otvor
apex : vrh
apparatus : oprema, mašinerija / veličina, raskoš
appareo : postati vidljivo, pojaviti se, manifestovati
appendix : dodatak, crvuljak
appositus : smješteno blizu, približavajuće, prikladno
apto : odgovarati, pripremiti, pristajati
aptus : povezano, pričvršćeno, pripremljeno
aptus : pogodan, prikladan
aqua : voda
aqueductus : vodovod
aquosus : vodenast, pun vode
arbor consanguinitatis : porodično stablo
arceo : zatvoriti, priložiti
arcuatus : što ima oblik luka
arcus : luk, traka, zavoj
area : mjesto, područje
areola : malo područje
arteria : arterija
articulatio : zglob
articulus : trenutak, kriza
artificiose : vješto
ascendens : uzlazan
asper : hrapav, neravan, strm
asperitas : grubost, oštrina, hrapavost
atrium : predvorje
attero : uništiti, oslabiti, oštetiti
attero : oštetiti, otrgnuti, nagristi
attollo : podignuti, uzbuđenje
auctus : rast, povećanje, množenje
audacia : neustrašivost, žustrost
audio : slušati, čuti
aufero : odnijeti, pomaknuti  
aureus : zlatan
auricula : uška.
auris : uho.
aut  : ili  
autus : povećanje, uvećanje, rast
auxilium : pomoć, asistencija, potpora
axilla : pazušna jama
axis : osovina