Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

AGRESIJA JE NAJČEŠĆE ODRAZ NESAMOPOUZDANJA MUŠKARCA

Samopouzdan muškarac se znatno razlikuje od agresivnog muškarca. Samopouzdanje podrazumijeva da on izrazi na direktan, iskren i adekvatan način svoje potrebe, želje, osjećanja, mišljenje i vjerovanja. Osim toga samopouzdanje podrazumijeva i odbranu svojih prava, ali na takav način da prava drugih ne budu ugrožena. Sigurnost znači jednakost, spremnost da se saslušaju drugi i da se sa njima nađe kompromis. To je ujedno i sposobnost da se na pozitivan način urede odnosi sa drugima.

 
Muškarac treba da zna šta zapravo znači biti muškarac. To sigurno nije poznati šablon: muškarci su čvrsti, nezavisni, neosjetljivi, jer prihvatajući taj model ponašanja, muškarci potiskuju svoju nježniju stranu. Kada se nesiguran muškarac ponaša agresivno, žena je emotivno ili čak fizički povrijeđena. Muškarac koji je siguran u sebe je otvoreniji prema ženi i spremniji da na sebe preuzme odgovornost kada nešto krene naopako, a ne prebacuje krivicu samo na ženu.
 
Zbog svega toga, muškarce treba ohrabriti da pričaju o svojim osjećanjima, željama i potrebama. Nekada se oni plaše da pokažu svoju ranjivost, zbog čega ih ne treba kritikovati kada se povjeravaju. Žena takođe treba da bude iskrena i otvorena u pogledu svojih osjećanja i potreba. U korijenu treba presjeći agresivno ponašanje muškarca i žene. Potrebno se osloboditi tradicionalnog muškog modela ponašanja prema ženi.