Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

AKUPUNKTURA

Konvencionalna (klasična) medicina u današnje vrijeme sve više napreduje, otkrivaju se novi uzročnici bolesti, novi načini liječenja… Ali uz konvencionalnu medicinu, razvija se i ona alternativna, nekonvencionalna medicina.
 
Akupunktura je alternativni način liječenja zasnovan na tradicionalnoj kineskoj medicini. Međutim, alternativna medicina nije dio konvencionalne medicine jer nema dovoljno naučnih dokaza o dugoročnom djelovanju i njenoj ljekovitosti, pa se još uvijek koristi kao pomoć pri rehabilitaciji. Iz tog razloga se akupunktura (kao i svi ostali oblici alternativne medicine) ne bi trebala koristiti kao jedini tretman pri liječenju bolesti, već kao pomoć klasičnoj medicini.
 
Akupunktura se najčešće koristi kao pomoć pri liječenju alergijskih reakcija, bolesti srca, oboljenja kože, probavnih organa, kao i protiv bolova. Također se koristi i kod psihičkih oboljenja, ovisnosti o nikotinu, tabletama, alkoholu i drogama, protiv bolne menstruacije, neplodnosti itd.
 
Kod ove metode vrši se ubadanje tankih iglica na određena mjesta (tačke na tijelu), da bi se regulisao protok pozitivne energije. Tim putem se oslobađaju endofirini (neki ga nazivaju i hormonima sreće) koji djeluju protiv bolova. Sam proces zabadanja iglica nije bolan.
 
Akupunkturu mogu izvoditi samo stručne osobe, a prije samog tretmana, potrebno je utvrditi zdravstveno stanje pacijenta i odrediti broj i vrstu tretmana.