Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

ALKOHOL U TRUDNOĆI

Ova trudnoća spada u visko rizične trudnoće zbog štetnog dejstva alkohola kako na majku tako i na plod. Poznato je da alkohol (tačnije njegov metabolit acetaldehid) ima neželjena dejstva na:
 
-         CNS (centralni nervni sistem)
-         jetru
-         želudac
-         čula (smanjuje oštrinu vida, snižava osjećaj ukusa i mirisa, snižava sluh)
-         nepovoljno djeluje na koordinaciju pokreta
 
Zašto se kod trudnica 'alkoholičarki' sreću često spontani pobačaji?
Zato što acetaldehid, metabolit alkohola ima štetno teratogeno, mutageno i citotoksično dejstvo na plod.
U kasnijem periodu trudnoće (od dvadesete nedjelje) sreću se fetusi sa zastojem u rastu kao i fetusi sa različitim anomalijama u razvoju: srčane, bubrežne, CNS – i to posebno na mozak jer alkohol ima poseban afinitet za mozak fetusa.
Trudnoće 'alkoholičarki' se najčešće završavaju prijevremenim porođajem, a ankon rođenja kod te djece se viđa apstinencijalni sindrom! U težim slučajevima se viđa i alkoholni sindrom koga karakteriše: mikrocefalus (mali mozak), hipoplazija gornje ili donje vilice, mali očni prorezi. Kod te djece se kasnije javlja i zastoj u psihofizičkom razvoju.
S obzirom da je liječenje od alkoholizma dugo i mukotrpno, teško je očekivati izlječenje u trudnoći. Tako da se tim trudnicama savjetuje smanjen unos alkoholnih pića, češće kontrole UZV a u poodmaklim trudnoćama kardiotokografija. Poželjno je da porođaj bude planiran, a ukoliko je plod izrazito intrauterino ugrožen neophodno je porođaj izvršiti carskim rezom – operativno.