Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

ANKSIOZNOST I „KARTICA ZA PODSJEĆANJE“

Koje se psihoterapijske metode koriste u terapiji anksioznih poremećaja
 

1. SUPORTIVNA TERAPIJA – terapija podrške pacijentu, koja podrazumijeva pažljivo slušanje i empatijski stav ljekara prema pacijentu

 

2. BIHEJVIORALNA TERAPIJA – koja je usmjerena na promjenu ponašanja pacijenta

 

3. KOGNITIVNA TERAPIJA – usmjerena na promjenu načina razmišljanja pacijenta

 

4. DESENZITIZACIJA – metoda kojom se pacijent postepeno izlaže objektima ili situacijama koje koje u njemu izazivaju anksioznost. To je prva terapija izbora kod fobičnih poremećaja.

 
 
Kognitivno – bihejvioralne tehnike su se pokazale uspješnim u borbi protiv raznih vrsta anksioznih poremećaja. ove vrste poremećaja. Jedan takav postupak je takozvana «kartica za podsjećanje». To je kartica koju pacijent nosi sa sobom i na kojoj sa jedne strane stoji njegova disfunkcionalna pretpostavka, a sa druge strane logički odgovori. Kad god se nađe u problematičnoj situaciji, on se putem kartice jednostavno podsjeti na sva alternativna tumačenja na kojima je insistirano tokom terapije. Evo kako izgleda takva jedna kartica:
 
STRANA 1: Šta mi se dešava? To što mi lupa srce nije predznak da ću dobiti infarkt, već posljedica opšte napetosti, i potom straha od infarkta koji ovo lupanje srca još više pojačava.
 
STRANA 2: Šta treba da radim? Treba da se prisjetim šta smo govorili na terapijskoj seansi o razvoju panike. Treba da se opustim, da dišem polako, uz duge izdisaje i da mislim na nešto lijepo.
 
Svakom pacijentu treba pristupiti individualno, jer geneza nastanka poremećaja može biti različita, od čega će i zavisiti psihoterapijski pristup pacijentu kao i vrsta terapije.