Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

C

cado : pasti, ispasti
caecus : slijep
calatus : košara
calcar : bodlja, trn
calco : tresti se
calculus : kamenac, kamen
callosus : žuljevit
calx, calci : peta
canaliculus : kanalić
canalis : kanal, prolaz
candidus : jasan, svijetao, bijel
capillus : kosa, dlaka
capio : izabrati / napad, ozljeda
capitatus : glavičast
capitulum : glavica
capitulus : poglavlje
capsula : čahura
capto : zgrabiti, pokušati uzeti, uhvatiti
caput : glava / vrh
carbo carbonis : ugljen
caries : pokvarenost, karijes (oštećenje zuba)
cariosus : pokvareno, trulo
carpus: ručje
cartilago : hrskavica
caruncula : komadić mesa, mesnati čvor
casso : uništiti, poništiti
caste : čisto, bez mrlje
catervatim : u velikim nakupinama, u masama
cauda : rep
caverna : šupljina
cavitas : udubina, šupljina
cavum : šupljina
cavus : rupa, jama
cecus : slijep
cedo : nastaviti, ići / otići, povući se
celer : brz
celeriter : brzo
cella : stanica, ćelija
celo: sakriti, zatajiti
centrum : središte, centar
cerebellum : mali mozak
cerebrum : veliki mozak
ceruleus : modar, plav
cerumen : vosak
cervix : vrat
cilium : trepavica, trepetljika
cinereus : pepeljast
cingulum : pojas, opasač
circulus : krug, prsten
circumflecto : okrenuti, zakrenuti
circumvenio : gnjaviti, napadati
cito: brzo, spremno
claudeo : šepati
claudo (clausus) : ušutkati, zatvoriti, blokirati
claudus : bogalj
claustrum : predvorje
clavicula : ključna kost
clinoideus : nagnut, strm
clivus : obronak, strmina
cloaca : kanal
clunis : but
coadunatio : skupljanje, ujedinjenje
coaegresco : postati bolestan u isto vrijeme
cochlea : puž
cogito : razmišljati, uzeti u obzir, planirati
collateralis : postraničan
colliculus : mala izbočina
colligo : sakupiti, prikupiti, okupiti se
collum : vrat
color : boja
coloratus : obojen / tamne boje kože
columna vertebralis : kičma
coma : kosa na glavi
combibo : upiti
comminuo : razbacati, oslabiti, oštetiti
commissum : pristajanje, zaduživanje
comissura : sveza
compactus : zbijen
compes, compedis : zavezano
compes : veze, lanci
compositus : složen, sastavljen
conatus : vježba
concavus : udubljen
concedo : odustati, povući se
concha : školjka
concilium : skup
concipio : primiti, preuzeti
concisus : srezano, kratko, slomljeno
concito : nasilno se pokretati
condylus : čvor, dio kosti sa zglobnom površinom
conforto : ojačati
congenitalis : urođen, prirođen
congrego : udružiti se, ujediniti
congruens : sličan, prikladan
congruus : odgovarajući, pogodan
conicio : baciti, ujediniti, staviti zajedno
conjugatio : spajanje
conjunctus : svezan, pripojen
connexus, connecto : svezati, spojiti.
conscendo : penjati se
conscientia : svijest, svjesnost
conscius : svjesan, prisvjesan.
conservo : očuvati, zadržati.
conspergo : poprskati, rasprskati.
constrictor : stezač.
constringo constrixi constrictum : vezati, ograničiti.
consulto : tražiti savjet.
consuo, consui, consutum : zašiti zajedno, spojiti šivanjem.
contactus: dodir, doticaj, kontakt / zaraza.
contages : dodir, kontakt.
contagio contagium : zaraza, infekcija / dodirivanje, kontakt.
contamino : zagaditi, inficirati.
contortus : zamršen, zavojit.
conus : čunj
conventus : nakupina, okupljanje
cor, cordis : srce.
corium : duboki sloj kože.
corneus : rožnat.
corniculum : roščić.
cornu : rog
corona : kruna, vijenac.
corpus : tijelo, trup.
corpusculum : tjelešce.
corrigo : ispraviti.
corrugator : nabirač.
cortex : kora.
costa : rebro.
cotilicus : vrčast.
coxa : kuk.
cranialis : prema glavi.
cranium : lubanja.
cresco : rasti, povećavati se, širiti.
crinis : kosa.
crista : greben, krijesta.
cruciatus : ukršten.
cruentus : zakrvaviti.
cruentus : krvavo, krvavo crveno.
crus, cruris : potkoljenica.
cubitus : lakat.
cuboideus : kockast.
culmen : vrh, vrhunac.
cultura : uzgajanje
cumulus : hrpa, gomila.
cuneatus : nalik na klin.
cuneiformis : klinast.
cuneus : klin.
cunnus : vulva, stidnica.
curatio : medicinska važnost, liječenje, ozdravljenje.
curo : završiti / izliječiti, odmarati.
curtus : skraćeno / oštećeno, nedostaje / kastrirano.
curvatura : zavoj.
curvus : savijeno, naklonjeno, lučno
cutis : koža.
cylinder : valjak.
cytologia : nauka o ćeliji.