Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

E

econtra (isto kao contra): protiv, nasuprot.
ego : ja.
ejaculatorius : koji izbacuje, izbacivač.
elasticus : elastičan.
eloquens : elokventan, nagovarajući, tekući.
eloquentia : spremnost na govor, uvjerljivost.
eminentia, -ae : uzvisina.
endo- : unutrašnji.
erector, -oris : podizač.
error : greška, omaška.
excavatio, -onis : udubljenje.
exhorresco : prestrašiti se, tresti se.
exilis : mršav, vitak.
exitus, -us : izlaz, kraj, završetak.
exordium : početak.
expello (expuli expulsum ) : izbaciti.
extensio, -onis : ispružanje.
extensor, -oris : ispružač, opružač.
externus : vanjski, spoljašnji.
extorqueo : saviti, uganuti, pomaknuti s mjesta / silom izbaciti.
extra : (+ acc.) izvan, osim.
extremitas : ud, ekstremitet.
extremus : krajnji, zadnji, ekstreman, stršeći.
exustio : zapaljenje.