Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

FRIGIDNOST ŽENE I ZBOG ČEGA ONA NASTAJE?

Dobra komunikacija između seksualnih partnera je važan preduslov za kvalitet seksualnog odnosa. Problemi poput impotencije i frigidnosti često mogu da nastanu kao posljedica loše komunikacije među partnerima i uglavnom su psihološkog porijekla. Ovdje ćemo reći nekoliko činjenica o frigidnosti (polnoj hladnoći) žene i načinu liječenja.

 
Frigidnost žene može da se ogleda kao: nemogućnost doživljavanja orgazma zbog urođenih anomalija, nemogućnost doživljavanja prijatnosti tokom seksualnog odnosa i orgazma koji su psihološke prirode, mogućnost žene da doživi prijatnost u određenoj seksualnoj situaciji, ali ne može da doživi orgazam, nemogućnost doživljavanja orgazma svakim drugim putem- osim polnim odnosom, nedoživljavanje orgazma pri seksualnom odnosu. Kada se govori o uzrocima frigidnosti žene najčešće se spominje seksualno vaspitanje žene u detinjstvu i pubertetu, odnosno u ranoj fazi seksualnog sazrevanja. Poseban značaj kada se radi o frigidnosti ima uticaj kažnjavanja žene u tom dobu (npr. zbog čitanja erotske literature, seksualnog maštanja, gledanja pornografskih slik, masturbacije i sl.). Kazna proizvodi strah, pa se frigidnost kod nekih žena objašnjava uslovljavanjem, odnosno uslovljenom ili naučenom reakcijom straha od seksa, koja je nastala bilo traumatskim putem bilo kroz priču da je seks nešto prljavo, sramotno i nemoralno.
 
Navešćemo osnove terapije frigidnosti (koja je psihološkog porijekla) najpoznatijeg američkog seksualnog terapeuta Lo Picola.
 
1.     Žena treba da razvija svijest o svom sopstvenom tijelu. Savetuje se upotreba ogledala pomoću koga žena treba da upoznaje svoj polni organ. Preporučuju se tzv. Kigelove vježbe koje imaju za cilj jačanje orgazmičkih sposobnosti žene, a koje se izvode na taj način što žena počinje da mokri - pa prekine i to ponavlja.
2.     Žena treba dodirom da upoznaje sopstvene genitalne organe, pri čemu se ne insistira da ona doživi orgazam. Cilj ovog zadatka je da žena razvije svijest o sopstvenom tijelu i da suzbije strahove.
3.     Žena treba dodirom genitalnih organa i dojki da osjeti prijatnost.
4.     Žena treba da mastrurbira. Postoji literatura o seksualnosti u kojoj se mogu naći informacije o različitim načinima masturbacije.
5.      Žena treba da upotrijebi vibrator. Naime, istraživanja su pokazala da kod većine žena, njih 90% , stimulacija klitorisa vibratorom tri puta nedeljno po 45 minuta obavezno izaziva orgazam.
6.     Ako je žena postigla orgazam masturbacijom, uključuje se partner, u početku kao posmatrač sa ciljem da žena smanji strahove i anksioznost.
7.     Partner treba da preuzme aktivnu ulogu ručno stimulišući ženu na način kako je to sama radila dok je posmatrao.
8.    Savjetuje se da žena vrši samostimulaciju tokom vođenja ljubavi, a neposredno pred postizanje orgazma prestane sa stimulisanjem klitorisa, sa ciljem postizanja orgazma bez posebnog draženja klitorisa. Stimulacija klitorisa se prekida sve ranije i ranije.
 
Kada je u pitanju seksualna pozicija pri kojoj žena može lakše da doživi orgazam, seksolozi preporučuju poziciju žene iznad muškarca, bočni položaj ili bilo koji drugi položaj koji partneri eksperimentisanjem ustanove kao najprijatniji (tu postoje velike individualne varijacije).