Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

GRUPE VAGINALNOG SEKRETA – TUMAČENJE NALAZA

U toku ginekološkog pregleda jedna od rutinskih pretraga jeste uzimanje brisa vaginalnog sekreta nakon čega se vrši njegova mikroskopska analiza.
 
Šta znače te grupe vaginalnog sekreta?
Svi nalazi vaginalnih razmaza na osnovu prisutne vaginalne flore se grupišu (prema Jiračeku) u 6 stepeni čistoće:
I – vaginalna flora sadrži Dederlajnove bacile sa rijetkim deskvamisanim epitelnim ćelijama.
 
II – pored Dederlajnovih bacila mogu se naći vrlo rijetki Mengešovi štapići, rijetke epitelijalne deskvamisane ćelije, po koji polimorfonuklearni leukocit
 
I i II – stepen čistoće predstavljaju normalnu vaginalnu floru.
 
III – pored deskvamisanih epitelnih ćelija nalaze se strepto i stafilokoke, koli bakterije, vibrioni, leptotriks, polimorfonuklearni leukociti. Ovdje je riječ o bakterijskoj infekciji, sekret je gnojan.
 
IV – podrazumijeva gonokoknu infekciju grlića materice i njenih gornjih puteva
 
V – podrazumijeva prisustvo parazita Trihomonas vaginalisa
 
VI – prisustvo gljivice – Candida albicans
 
Terapija se određuje na osnovu grupe vaginalnog sekreta.