Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

I

ictus, -us : udah, ugriz, ubod, udarac.
idem : isto.
identidem : ponavljano.
ilia, -ium : bok, strana.
impedimentum : teškoća, prepreka.
impedo : spriječiti, zaustaviti, prevenirati.
impenetrabiilis : neprobojno.
impressio, -onis. : utisnuće.
inanis : prazno.
inclinatio, -onis. : pregibanje.
incompositus : nepravilnost.
incontinencia : bez suzdržavanja, nemogućnost zadržavanja (npr. urina)
infantia : djetinjstvo.
infecunditas : nagost, sterilnost
infecundus : nag, gol, sterilan.
inferior : donji, dole.
inferne : na donjoj strani, ispod.
infigo : pričvrstiti, zavezati / utisnuti.
infindo infidi infissum : izrezati.
infinitus : neograničen, bez granica.
infirmatio : slabljenje / odbijanje / onesposobljavanje.
infirmus : slabo, bolesno, nejako.
inflexio : savijanje.
inflexus : savijen.
informis : bez oblika / deformisano.
infundibulum : lijevak.
ingenium : urođena osobina, talent, karakter.
ingens : neprimjerene veličine, ogromno, monstruozno, uočljivo.
inguen : prepona.
inguinalis : preponski.
innervatio, -ionis : oživčenje, opskrbljenost živcima/nervima.
insania : ludost, neracionalnost, nerazumnost, glupost.
insciens : nesvjesan, koji ne zna.
insertio, -onis : hvatište.
instanter : hitno.
instar : forma, figura, lik.
insula, -ae : otok.
integer : čitav, netaknut, neozlijeđen, neoštećen.
integumentum : pokrivač.
internus : unutrašnji.
intestinum : crijevo.
introitus : ulaz, početak.
intumesco : oteći, narasti, povećati.
intus : unutar.
inversio, -onis : obrat, obrnuto
inversus : obrnut.
iugis : stalno, kontinuirano, trajno.