Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

I KONFLIKTI SU NAŠI PRATIOCI

Nema te taktike i zvona pod koje se možemo sakriti od povremenih konflikata. Mudrost je u tome, kako se ponašati u konfliktnim situacijama, kako se oduprijeti konfliktu. Konflikata je mnogo, od kulturnih, socijalnih, konflikata uloga, do interpersonalnih u kojima dolazi do sukoba pojedinca sa drugim pojedincem ili drugima. U životu je mnogo suprostavljenih interesa gdje je nemoguće uvijek dobiti ono što želimo. Važno je da budemo pripremljeni za sukob i kada do njega dođe ne trebamo ga doživljavati uvijek lično. Naravno, nećemo ići u susret sukobu, nećemo ga izazivati ili podržavati, ali je on nekad tu i protiv naše volje. Kada nastojimo da svaki konflikt razriješimo mirno, to ne znači da se ne borimo za svoja uvjerenja ili za ono što želimo. Samo moramo biti odlučni u izboru onoga za šta ćemo se boriti.
 
Kada konflikt ne doživljavamo lično, manje će nas zaokupljati. Možemo ga sagledati sa distance i šire sagledati situaciju. Iako su neprijatni i neizbježni međuljudski sukobi se mogu iskoristiti za prepoznavanje i otklanjanje razlika među ljudima, bez pretvaranja sukoba u svađu u kojoj se više razmjenjuju uvrede nego argumenti.
Ako se sukob dogodi, najgori način da se on razriješi je ćutanje, ili rat bez riječi. Ćutanje govori o nedovoljnoj zrelosti i hrabrosti za suočavanje sa istinom. Ono produbljuje konflikt i odlaže mogućnost razriješenja.
 
Većina sukoba proizilazi iz nesporazuma, različitog tumačenja riječi. Pažljivo i zainteresovano slušanje sagovornika je način da ga bolje razumijemo, što nam daje pravo da i mi tražimo da nas ljudi pažljivo saslušaju. Kada se sukob završi svađom u kojoj dolazi do razmjene uvreda dolazi do produbljivanja sukoba i prekida komunikacije. Kako u takvim slučajevima zrelo odreagovati? U slučaju prekida komunikacije, jača je ona strana koja prva preuzima inicijativu za razgovor/dijalog. To je izraz zrelosti, a ne slabosti kako neki misle.
 
U riješavanju sukoba učestvuje čitava naša ličnost i zato je potrebno da gradimo svoj karakter i razvijamo vrline kao što su: strpljivost, tolerancija, altruizam (čovjekoljublje), dobronamjernost ... Jer uspjeh u životu se ne mjeri pobjedama nad drugima, već time koliko smo razumjeli život, sami sebe i ljude oko nas.