Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

INTERFERON I INTERLEUKINI

Novi prodor farmakologije predstavlja uvođenje lijekova koji stimulišu imuni odgovor organizma. Racionalnu osnovu za prijenu ovakvih lijekova predstavljaju stanja sa smanjenom imunološkom reaktivnošću ili generalizovani imunološki deficit. Iako još uvijek u fazi istraživanja imunostimulansi se primjenjuju u:
-          Imunodeficijentnim poremećajima
-          Hroničnim infektivnim bolestima i
-          Malignim bolestima
Interferon je prirodni antivirusni protein. Pored antivirusnog djelovanja, interferon ispoljava antiproliferativnu aktivnost i istovremeno stimuliše aktivnost drugih ćelija imunog sistema. Dosadašnja iskustva su pokazala da se interferon može koristiti u liječenju nekih vrsta malignih oboljenja, kao što su neki tipovi leukemije, mijeloma i limfoma. Uvođenjem tehnologije kloniranja rekombinantne DNK, proizvodnja interferona se povećala, što je omogućilo korektna klinička ispitivanja i utvrđivanja pravog mjesta interferona u terapiji malignih oboljenja.
 
Interleukini su polipeptidni produkti aktiviranih limfocita koji učestvuju u regulaciji imunog sistema. Do danas je izolovano više interleukina, a najpoznatiji među njima je interleukin-2. Ovaj interleukin je, u stvari, faktor rasta za aktivirane T-limfocite (ćelije odbrambenog sistema). Interleukin-2 je isproban u terapiji kancera. Njegovo antitumorsko djelovanje se objašnjava njegovom sposobnošću da aktivira populaciju limfocita u organizmu i da ih transformiše u ''ćelije ubice'', koje postaju sposobne da uništavaju tumorske ćelije koje su rezistentne (otporne) na djelovanje prirodnih ćelija-ubica. Terapija se sprovodi na taj način da se od bolesnika uzimaju limfociti, zatim se u kulturi aktiviraju interleukinom-2, pa se zatim ponovo vraćaju bolesniku. Povoljni efekti ovakve terapije zabilježeni su kod melanoma i karcinoma bubrega.
 
Neželjeni efekti interleukina-2 su groznica, infarkt miokarda i edemi (otoci). Ovi teški neželjeni efekti su prepreka za široku upotrebu interleukina-2 u terapiji.