Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

KAKO POMOĆI DJETETU SA AUTIZMOM?

Djeca sa autizmom najčešće imaju poteškoće u komunikaciji i odnosu sa drugim ljudima. Njihovo ponašanje je neobično i zbog toga što ta djeca nemaju sposobnost da doživljavaju i razumiju osjećanja drugih, kao što ne traže razumijevanje i utjehu od drugih ako su i sama u nekoj situaciji koja izaziva patnju i bol (povrede i sl.). veoma rano, još kao bebe, ne pokazuju želju, već odbojnost prema roditeljskom milovanju i pažnji.
 
Kada govorimo o uzrocima autizma do sada se može pouzdano reći da su uzroci u najvećem broju slučajeva organske prirode i genetske prirode.. U nekim slučajevima uzroci autizma se mogu naći i u samim komplikacijama u toku porođaja, pa i u nekim komplikacijama i povredama još prije samog rođenja. Odgajanje i podizanje autistine djece je težak i naporan rad, ali zato može da donese veliku sreću i radost kada se postignu čak i mala napredovanja.
 
U tom pogledu slijedeće sugestije bi mogle da pomognu roditeljima autistične djece:
 
1. Potrebno je da se odmah na početku oslobodite predubjeđenja da dijete sa autizmom obavezno mora da bude i mentalno zaostalo.
ZAŠTO?
 
Ozbiljnije govorne teškoće i teškoće u ponašanju često mogu voditi pogrešnom zaključku da je dijete mentalno zaostalo. Osim toga smisao postojećih testova intelogencije je pod velikim znakom pitanja kada se primjenjuju na ovoj kategoriji djece.
 
2. Uvijek treba imati u vidu činjenicu da da se ne smije sugerisati roditeljima autistične djece da bi oni mogli biti uzrok djetetovog autizma. Nažalost, neka tradicionalna shvatanja i danas podržavaju takvo mišljenje.
ZAŠTO?
 
Optuživanje roditelja je kontraproduktivno, jer je njihova pomoć djetetu neophodna.
 
3. Ohrabrivati i podsticati ostalu djecu da se druže sa autističnim djetetom kroz različite grupne aktivnost i grupni rad.
ZAŠTO?
 
Ukoliko se tako ne radi, dijete može postati izolovano i da ga ostala djeca ne uključuju u grupne aktivnosti (igre, grupni rad). Ostaloj djeci je neophodno objasniti šta je autizam da bi mogli što bolje da prihvate i pomognu tom djetetu.
 
4. Djetetu sa autizmom je potrebna pomoć roditelja, vršnjaka i nastavnika za razvoj sposobnosti snalaženja u grupi sa ostalom djecom
ZAŠTO?
 
Istraživanja pokazuju da autistično dijete sa razvijenijim sposobnostima socijalnog snalaženja ima uspješniju interakciju sa ostalom djecom i bolje prilagođavanje.