Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

KLJUČ ZA DJEČIJE SNOVE

 

Kada sanjaju, djeca baš kao i odrasli ponovo proživljavaju svoje doživljaje i emocije. Osobe, predmeti, životinje i događaji o kojima sanjaju mogu mnogo toga da Vam otkriju o njihovim željama, predstavama, strahovima i brigama.
Dječiji snovi predstavljaju ključ njihove duše i zato bi roditelji trebali pažljivo da slušaju šta im dijete ujutro priča. Međutim, mališani tek nakon treće godine mogu jasno da prepričaju san. Istraživanja sprovedena u SAD-u pokazala su da u svakom drugom dječijem snu, glavne uloge igraju životinje i likovi iz mašte. Borba sa zmajem odražava konflikt sa sopstvenim osjećanjima, a ako se u snovima pojavljuju domaće životinje, onda je djeci potrebno više naklonosti i nježnosti. Psiholozi su došli do zaključka da djeca najčešće sanjaju, kuću, vodu, brda, doline i scene spasavanja. Dr Keli Balkeli, američki dječiji psiholog, ustanovila je da se tokom djetinjstva mijenja sadržaj snova. Djeca stara između 3 i 4 godine najčešće sanjaju jedno biće, uglavnm životinju. Radnja je vrlo jednostavna i kratko traje. Starija djeca od 5 ili 6 godina imaju složenije snove, a ona od 7-9 godina često sebe u snovima vide kao superjunake ili filmske zvijezde. U tome se odražava promjena u njihovoj svijesti i dominacija nad mislima, tijelom i osjećanjima, kaže dr Balkeli. Što su djeca starija, snovi su složeniji i u njima se postepeno pojavljuju nasilje i strahovi. U snovima djeca vježbaju ono što će realizovati u životu ili proživljavaju ono što još nisu u stanju da ostvare ili prihvate u stvarnom životu. Ako roditelji umiju da ih protumače, moćiće svojoj djeci da pruže podršku. Zato bi trebalo da ih podstiču da pričaju šta su sanjala, ali da se trude da u tome uspostave ravnotežu. Najvažnije je da se dječiji snovi ne ignorišu i ne dramatizuju. Djeca sanjaju ono što im na javi nedostaje.