Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

LIJEKOVI ZA EREKTILNU DISFUNKCIJU

Za terapiju erektilne disfunkcije koristi se sa promjenjivim uspjehom veći broj lijekova vazodilatatora koji se ubrizgavaju lokalno u kavernozno tijelo penisa. Ne tako davno, 1998. Odobren je SILDENAFIL – prvi lijek za impotenciju koji se uzima oralno, a nekoliko godina kasnije TADALAFIL I VARDENAFIL.
SILDENAFIL – je prvi efikasni lijek za oralnu primjenu u terapiji seksualne disfunkcije, odnosno impotencije. Pojačava čvrstinu kavernoznog tijela penisa jer djeluje vazodilatatorno (širi krvne sudove) na arteriju penisa, povećava intrakavernozni pritisak i indirektno, mehanički, spriječava isticanje krvi preko vena. Dejstvo ovog lijeka je selektivno, samo kod muškaraca sa normalnom seksualnom željom, koji su već seksualno uzbuđeni, a nije afrodizijak koji povećava seksualnu želju i mogućnosti kod inače nezainteresovanog muškarca.
Dosadašnja iskustva opominju da lijek nije bezazlen, da su moguće mnoge komplikacije, sve do infarkta miokarda ili naprasne smrti,naročito usljed interakcije sa nitratima kod srčanih bolesnika koji uzimaju bilo koji preparat nitrata. Zato je istovremena upotreba nitrata i sildenafila apsolutno kontraindikovana.
 
TADALAFIL – ima povoljniju farmakokinetiku od sildenafila i vardenafila. Tadalafil se sporije resorbuje, hrana i alkohol ne utiču na resorpciju, biološka raspoloživost lijeka je veća, metabolizam u jetri jeste glavni put eliminacije ali je vrlo spor, metaboliti su neaktivni, izlučuju se pretežno mokraćom, a poluvrijeme eliminacije je dugo 17.5 sati.
Zato se dejstvo tadalafila (sposobnost da izazove erekciju pri seksualnoj stimulaciji) procjenjuje da traje 24-36 sati, dok se za sildenafil preporučuje uzimanje na 1 sat prije planiranog seksualnog odnosa. Ako je to prednost, onda tadalafil stvara mogućnost za seksualni odnos bez žurbe i sa više ležernosti u bilo koje vrijeme 24-36 sati poslije uzimanja samo jedne doze.
UPOZORENJA - S obzirom na povećani kardiovaskularni rizik koji nosisama seksualna aktivnost, ljekar ne treba da propiše sildenafil, vardenafil ili tadalafil bolesnicima kojima se inače ne savjetuje seksualna aktivnost. Povećani oprez je potreban ako se ovi lijekovi propisuju bolesnicima koji uzimaju lijekove za hipertenziju, zbog rizika od hipotenzije.
Sildenafil, vardenafil i tadalafil nisu ispitivani kod bolesnika visokog rizika kao što su: poslije akutnog infarkta miokarda, šloga i komorske tahikardije, tokom posljednjih 6 mjeseci, hipotenzija (sistolni pritisak ispod 90 mm Hg) ili nekontrolisana hipertenzija (iznad 170/110 mm Hg), insuficijencija srca, nestabilna angina pektoris, teška insuficijencija jetre, retinitis pigmentosa.
Ako se ljekar odluči da neki od ovih lijekova propiše pacijentima iz gore navedenih grupa, to treba da učini sa krajnjim oprezom.
Prijapizam, odnosno erekcija koja traje duže od 4sata treba da se tretira kao hitno stanje koje zahtijeva medicinsku intervenciju, jer može izazvati oštećenje penisa i trajnu impotenciju.
KONTRAINDIKACIJE su zajedničke za sva tri lijeka, a to su: upotreba nitrata (redovna ili povremena), upotreba alfa blokatora, teška insuficijencija jetre ili bubrega, preosjetljivost na bilo koji sastojak lijeka.