Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

M

m. : skraćenica za musculus (mišić).
macer : tanko.
macresco : smršaviti, stanjiti.
mactabilis : smrtonosno.
macula, -ae : fleka, mrlja, pjega, tačka / mana.
magnus : velik.
major, -oris : veći.
maleolus : gležanj.
malleus. : čekić (slušna koščica).
mamma, -ae : dojka.
mammila, -ae : bradavica na dojci.
mandibula, -ae : donja vilica.
manentia : stalnost.
manubrium : držak.
manus : šaka.
margo : rub.
masculinus : muški.
massa : gruda.
mastoideus : sisast.
maxilla : gornja vilica.
maximus : najveći.
medicus : ljekar, doktor.
medulla : moždina, srž.
membrana : opna, gornji sloj.
membrum : ud, dio.
meniscus : polumjesečast.
mentum : brada.
metacarpu : doručje.
metatarsus : donožje.
metus : strah.
minimus : najmanji.
minor, minus : manji.
mobilitas, -atis : savitljivost, pokretljivost.
morbus : bolest.
mors, mortis : smrt.
morsus : ugriz, griženje, bol.
mucosus : od sluznice, sluznični.
mucro : oštar vrh, rub.
multifidus : podijeljen u mnogo dijelova.
multiformis : mnogolik.
murus : zid.
musculus : mišić.
myologia : nauka o mišićima.