Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

MENORAGIJA I KAKO SE DANAS LIJEČI?

NEREDOVNA MENSTRUACIJA, ZNAK ZA UZBUNU?
 

 

Ležanje u krevetu i čekanje da menstruacija prođe je metoda koju primjenjuje 63 % žena koje muči preobilno menstrualno krvarenje. Ipak, gotovo 80 % žena ljekara neće posjetiti.
Preobilna i dugotrajna menstrualna krvarenja negativno utiču na društveni i polni život, a tek 22 % žena će odmah posjetiti svog ljekara, pokazali su rezultati istraživanja koje je provela kompanija Bayer HealthCare na uzorku od 150 žena u dobi od 18 do 45 godina koje smatraju da imaju preobilna menstrualna krvarenja.

 

Zastrašuje da će 40 % ovih žena svog ljekara posjetiti tek nakon više od godinu dana, 38 % će to učiniti u prvih šest mjeseci, dok će samo 22 % žena odmah otići kod ljekara. Zbog ovog problema čak 20 % ispitanica nikada nije posjetilo liječnika. Zašto toliko odlažu odlazak ljekaru? Većina je rekla da preobilno menstrualno krvarenje imaju od kada su dobile menstruaciju te ih to ne zabrinjava (67 %), dok 23 % žena ne zna da je obilno menstrualno krvarenje problem.

Preobilno menstrualno krvarenje u nekom razdoblju svog života iskusi čak 52 % žena, ali uobičajeno je procjenjivati kako od menoragije boluje devet do 14 % žena. Većina tih žena je slabokrvno, a obilne menstruacije su uzrok više od polovice svih histerektomija (operacija kod koje se izvadi maternica).

Menoragija
Pod menoragijom se misli na krvarenje uz gubitak krvi od 80 ml ili više po ciklusu, a žene ga najčešće mjere brojem uložaka za vrijeme menstruacije – menstrualno krvarenje koje promače preko jednog ili više uložaka svaki sat vremena i tako nekoliko sati za redom te potreba za mijenjanjem uložaka po noći.
Potrebno je podići svijest kako menoragija nije bezopasna, posebno u dužem periodu te da je to bolest koja zahtijeva obradu i liječenje. U 50 % žena obilna krvarenja izazvana su hormonskom neravnotežom, a u 50 % žena uzrok leži u ozbiljnim organskim bolestima. Žene koje imaju menoragiju susreću se s premenstrualnim tegobama i bolovima koje im uveliko otežavaju obavljanje svakodnevnih obaveza.
Mogućnosti liječenja

Kao prva linija liječenja menoragije najčešće se koriste oralni hormonski kontraceptivi i nesteroidni antireumatici čija uspješnost iznosi 50 %. Vrlo se često koristi, s visokom stopom uspjeha i maternični uložak koji luči hormone, a za ovu metodu se uglavnom odlučuju žene koje imaju djecu.

U posljednje vrijeme na tržištu se pojavila i prva kontracepcijska pilula Qlaira, koja sadrži prirodan estrogen i namijenjena je za liječenje obilnog menstrualnog krvarenja u žena bez organske patologije, a koje žele koristiti oralnu kontracepciju. Njezin je učinak smanjenje gubitka krvi za čak 88 % nakon šest ciklusa, što je duplo bolje djelovanje na obilno krvarenje u odnosu na ostale oralne kontraceptive.