Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

MISLITE LI DA STE UVIJEK U PRAVU?

Da li ste nekad računali šta ste dobili time što ste bili u pravu? Dobro to proanalizirajte i budite iskreni prema sebi. Zaključićete da u mnogo slučajeva niste dobili ništa, čak ste se odjećali gore poslije tih ''pobjeda''. Zadovoljili ste samo svoj ego. Nešto vas počne proganjati, pitate se da li ste baš vi morali ukazati nekome na njegove propuste, dijeliti savjete. Da li je to bio dovoljan razlog, pravo vrijeme i pravo mjesto? Priredili ste neprijatnost i drugome i sebi, a zašto? Samo da biste vi bili u pravu. Da li je to dovoljno vrijedno? Nije sporno da ćete se maksimalno založiti da budete u pravu, ako branite neki svoj stav, poziciju koja je značajna za vas, od koje vam zavisi posao, karijera, ugled. I kada dokažete da ste u pravu, ne možete biti potpuno zadovoljni ako niste drugima uspjeli dokazati da su oni u krivu. Kada postignete i to, ostaje još nešto da vam smeta – taj što nije bio u pravu ostaje, ipak, nezadovoljan. Ako vam se izvini, pokaje za svoju upornost, to nije iskreno, to je kurtoazija.
 
Zato, ne žurite da uputite kritiku, zamjerku, primjedbu, prijekor – sve je to isticanje da vi imate pravo. To zahtijeva i vrijeme i energiju. Naravno, ne trebate biti pasivni posmatrač zbivanja i čekati da sve drugi riješe. Međutim, dobro razmislite da li je za vas lično korisno da budete rekorder u istjerivanju pravde. Okrenite se ljubaznosti, hvalite, podržavajte, divite se, podstičite kod drugih pozitivna osjećanja i sami ćete se bolje osjećati. Ne utrkujte se da ste u pravu, ostavite nešto i drugima. Imaćete mirniji život, sa manje stresa i više energije za korisne stvari.