Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

MUZIKOTERAPIJA

Korištenje muzike u liječenju psihičkih poremećaja je jedna od najstarijih terapeutshih metoda. Još je u davnim vremenima Aristotel preporučivao muziku kod svih vrsta emocionalnih poremećaja. Muzika je univerzalnog karaktera; njene poruke ne poznaju granice. Ona govori kroz svoj specifičan način način govora, kroz ritam. Melodiju i harmoniju. Kombinacija muzike i teksta obogaćuje njen izraz.
Muzika liječi bolesnika, a ne bolest. muzika stimuliše duh, aktivira tijelo, zadovoljava čovjekovu potrebu za lijepim i prijatnim doživljavanjem.
 
EFEKAT MUZIKE SLUŠANJEM:
 
-         muzika poboljšava pažnju
-         održava interesovanje
-         utiče na poboljšanje raspoloženja
-         proizvodi smirenje i prazni emocionalne naboje
-         oslobađa višak energije (kontrakcija mišića koji prate određenu muziku, lupanje nogama i sl.)
 
EFEKAT UČEŠĆEM (grupno pjevanje, orkestri):
 
-         razvija smisao za zajedništvo (zajednička saradnja)
-         probuđuje interesovanje
-         oslobađa energiju i prazni emocionalne naboje
 
EFEKAT STVARANJEM ZVUKA (sviranjem):
 
-         formira samopoštovanje i osjećanje za uspjeh
-         uvećava ličnu sreću sposobnošću da se zadovolje drugi
-         oslobađa suvišnu energiju i prazni emocionalne naboje
 
Muzikoteraija u užem smislu je zapravo terapijska metoda upotrebe muzike u liječenju, rehabilitaciji i edukaciji djece i odraslih koji pate od fizičkih, mentalnih i emocionalnih poremećaja. Muzička aktivnost je povezana sa reakcijom vegetativnog nervnog sistema. Uočeno je npr. da u toku stvaranja muzike postoji tendencija sinhronizacije disanja i pulsa sa ritmom izvođenja kompozicije.
Dokazano je da brz muzički ritam daje osjećanje uznemirenosti, veselja, samopouzdanja, pobjede. Spor ritam je miran, žalostan,monoton – pogodan za spavanje ili hipnozu. Kombinacijom ritmova omogućuje se stvaranje napetosti, opuštanja, zadovoljstva.
Iako postoje karkteristične kompozicije koje se preporučuju za određeni tip poremećaja (npr. Betoven, Stravinski, Hačaturijan – za alkoholizam, Wagner, Mascagni, Verdi – da depresiju), današnji muzikoterapeuti rade razne kombinacije u skladu sa muzičkim interesovanjem pacijenta.
 
Npr. za neke seksualne disfunkcije (tipa inhibicije) dobri rezultati se postižu primjenom novokomponovane – folk muzike, naravno kod pacijenata koji se oduševljavaju tom vrstom muzike.