Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

O

obductio : seciranje.
obliquus : kos.
oblongus : duguljast.
occiput, -itis : zatiljak, potiljak.
oculus : oko.
olfacto : mirisati.
olfactorius : mirisni.
omentum : trbušna maramica.
operculum : poklopac.
opisthotonos : bolestan položaj tijela kada je ono ukočeno i izvijeno u leđima.
oportunitas : prikladnost.
oppositio : suprostavljanje.
opticus : vidni.
orbita, -ae : očna šupljina.
organon : organ.
os, oris : usta.
os, ossis : kost.
ossiculum : koščica.
osteologia : nauka o koštanom sistemu.
ostium : ulaz, vrata, ušće.
ovalis : ovalan, jajolik.
ovarium : jajnik.
ovulum, ovum : jaje, jajna ćelija.