Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

OSOBINE SJAJNIH OČEVA

 

Mnogi očevi danas, za razliku od nekada, žele da igraju važnu ulogu u životu svoje djece – žele da učestvuju od samog početka u njihovom vaspitanju i da budu uvijek tu za djecu, kada su im potrebni. To je velika promjena jer sada djeca od svojih očeva kako da grade karakter, poštenje, usvajaju moralne vrijednosti, izgrađuju lični integritet, navode stručnjaci.
Kada su očevi aktivno uključeni u vaspitanje djeteta, njihova djeca rastu u jedinstvene osobe. Zašto? Razlozi su sljedeći:
-         ODLIČNI MODELI. Očevi, da li ste ikada razmišljali da bi Vaš život mogao biti poruka? Šta ako je način na koji ste izabrali živjeti svoj život mogao biti centralna poruka koju su Vaša djeca spremna da nauče i usvoje? Na Vašu djecu utiče Vaš život, poruke koje odašiljete, savjeti koje dijelite, mudre riječi koje govorite . . .
 
-         KORISTITE ODGOVORAN RIJEČNIK. Odgovoran riječnik znači fraze i riječi koje otkrivaju prihvatanje odgovornosti za svoja osjećanja i postupke, te otkrivaju svjesne izbore. Dobri očevi ne koriste u svom riječniku riječi i fraze koje u drugima traže krivce ili odgovornost za vlastite probleme, greške ili ponašanja.
 
-         UČITE DJECU KAKO SE TRAŽE RIJEŠENJA. Očevi, čak više nego majke, djecu uče rješavanju problema. Sjajni očevi djeci dopuštaju i navode ih da dođu do vlastitih zaključaka, bez obzira na vrijeme koje im je možda potrebno.
 
-         POMOZITE DJECI DA IZGRADE UNUTRAŠNJI AUTORITET. Očevi, ali i majke, trebali bi da djeci pruže prostor, vrijeme, ali i sigurnost koja je djeci potrebna da bi se odvažili za samostalno ispitivanje života. I očevi moraju da ohrabruju i podstiču dječiju intuiciju.
 
-         OMOGUĆITE DJECI DA RAZVIJU SVOJ GLAS. Otkrivanje vlastitog glasa proces je koji traje cijeli život. Sjajni očevi pomažu djeci da razviju vještine i samopouzdanje kada se trebaju izboriti za sebe. Takvi očevi ohrabruju djecu da preispituju svoje odluke, sve dok ne dobiju jednoznačne odgovore da kritički posmatraju i ispitaju lažne izjave i da se bore protiv nepravde.
 
-         ČUVAJTE SE OSUĐIVANJA. Djece prave mnoge greške. Griješe dok uče da hodaju, dok uče da govore . . . oni neprestano griješe. Čuvati se osuđivanja zapravo znači zadržati vlastiti sud o negativnoj ili pozitivnoj vrijednosti grešaka. To znači posmatrati greške kao izbor koji nudi mogućnost rasta i razvoja.
 
-         DJECU POSMATRAJTE KAO UČITELJE. Sjajni očevi razumiju da i sami od svoje djece mogu dosta toga da nauče i kao očevi ali i kao ljudska bića. Takvi očevi znaju da im djeca uvijek nude lekcije. Usredsređuju se na ono što oni sami moraju da nauče i da promijene, a ne samo na ono što djeca moraju da nauče i promijene – objašnjavaju stručnjaci.