Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

POLNI ODNOSI U TRUDNOĆI

Trudnice sa normalnom trudnoćom mogu, bez opasnosti po plod i trudnoću, da imaju redovne polne odnose svo vrijeme trudnoće.
 
Međutim, trudnice bi ipak trebale da sa mnogo pažnje analiziraju svoje stanje u toku kao i poslije seksualnih odnosa. Ukoliko primjetite i najmanje krvarenje, posavjetujte se sa ginekologom, a posebno ako u toku odnosa osjetite intenzivnije kontrakcije ili bolove. Seksualne odnose treba da izbjegavaju trudnice kod kojih postoji problem vezan za razvijanje posteljice. Isto tako ako je u toku trudnoće postojala neka intervencija, kao što je serklaž, ili ako je postojao nagovještaj spontanog pobačaja. Ukoliko postoji mogućnost prenosa infekcije od strane partnera, onda on obavezno mora da koristi prezervativ.
 
Polni odnosi nisu dozvoljeni trudnicama koje su više puta bile sklone pobačajima. Tim trudnicama se polni odnosi posebno ne preporučuju u vrijeme kada bi trebale da imaju menstruaciju. To posebno važi za prva dva mjeseca trudnoće kada je opasnost od pobačaja najveća. Isto tako trudnice kod kojih postoje simptomi koji ukazuju da je trudnoća nestabilna (npr. pojava minimalnog krvarenja) ne bi trebalo da imaju polne odnose dok se trudnoća ne stabilizuje.