Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

PORODIČNA I GRUPNA PSIHOTERAPIJA

Kakva je to porodična i grupna psihoterapija?
To su veoma efikasne psihoterapijske metode koje omogućavaju da se pacijent i porodica bolje nose sa simptomima bolesti. One su korisne iz više razloga:
 
-         razvija se osjećaj pripadanja, zajedništva i kohezije sa osobama koje imaju iste ili slične probleme
-         uspjesi u liječenju pojedinaca hrabre i podstiču ostale osobe da istraju u liječenju
-         sagledavanje da u grupi ima i drugih sa istim i sličnim simptomima, smiruje
 
U čemu je značaj savjetovanja pacijenta i porodice (što je ujedno i uloga Vašeg porodičnog ljekara) kod svih poremećaja koje prati anksioznost?
 
- neophodno je podsticati pacijenta da svakodnevno primjenjuje relaksacione tehnike za smanjenje tjelesnih simptoma anksioznosti (opuštanje mišića, relaksacija...)
- potrebno je planirati kratkotrajne aktivnosti koje relaksiraju, pružaju zadovoljstvo i pomažu pacijentu da izgradi samopouzdanje
- identifikovanje i prevladavanje pretjerane zabrinutosti može smanjiti simptome anksioznosti
- primjenjivanje fizičkih vježbi i učenje vještina za otklanjanje stresa (autogeni trening, vježbe disanja) pozitivno utiču na smanjenje anksioznosti.