Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

PREPARATI ZLATA

Preparati zlata prouzrokuju postepeno smanjivanje znakova i simptoma zapaljenskog procesa koji je udružen sa reumatoidnim artritisom, ali ne djeluju na druge oblike zapaljenja. Tačan mehanizam djelovanja preparata zlata je još nepoznat, ali se zna da jedinjenja zlata suprimiraju imunološku aktivnost. U krvi pacijenata koji se tretiraju preparatima zlata, smanjuje se koncentracija reumatoidnih faktora i imunoglobulina.
 
Poslije oralne primjene, praparati zlata se slabo resorbuju (oko 25%). Poslije intramuskularne primjene (putem injekcija u mišić), maksimalne koncentracije u krvi se postižu nakon 2-6 sati. Eliminacija zlata iz organizma se vrši putem mokraće i stolice, ali je sam proces dosta spor (oko 40% primjenjene doze se izluči za nedjelju dana, a oko 75-80% za mjesec dana).
 
INDIKACIJE:
Preparati zlata se koriste u liječenju brzo napredujućih oblika reumatoidnog artritisa koji ne reaguje na primjenu nesteroidnih antireumatika. U kontrolisanim studijama nesumnjivo je utvrđeno da preparati zlata mogu usporiti napredovanje koštanih i zglobnih razaranja i time prouzrokovati remisije (stanje mirovanja) bolesti. S obzirom da se kod već stvorenih degenerativnih promjena ne može prouzrokovati povlačenje simptoma, sve je veća tendencija u medicini da se pokuša sa izazivanjem remisije već u samom početku bolesti. Takva terapija se najčešće započinje primjenom preparata zlata.
 
KONTRAINDIKACIJE:
Najvažnija kontraindikacija je već potvrđena toksičnost prilikom prethodne primjene preparata zlata. Ostale kontraindikacije su: trudnoća, poremećaj funkcije jetre i bubrega, oboljnja krvi. Zlato se ne smije primjenjivati istovremeno sa penicilaminom, jer on svojim dejstvom otklanja iz organizma veći dio primjenjene doze zlata.
 
NEŽENA DEJSTVA:
Najčešći neželjeni efekti zlata se ispoljavaju na koži i sluznicama. Oko 15% pacijenata doživljava neželjena dejstva. Među najčešćim su svrab i crvenilo kože, dermatitis (zapaljenje kože), zapaljenje sluznice usta, ždrijela, dušnika i sl. Može se pojaviti i sivkasto-plava pigmentacija kože (chrysiasis). Kod oko 8% pacjenata se javlja oštećenje funkcije bubrega, a moguća je i promjena krvne slike. Uz sve to u toku terapije zlatom mogu se javiti i teže toksične reakcije, kao što je zapaljenje mozga, zapaljenje jetre, infiltracija pluća i sl.