Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

PREPOZNAJTE PRVE ZNAKOVE DIJABETESA

Klinički znakovi dijabetesa su odraz biohemijskih poremećaja nastalih uslijed apsolutnog ili relativnog nedostatka inzulina. Oni su prvenstveno posljedica poremećaja metabolizma glukoze ali i poremećaja u metabolizmu masti i bjelančevina.
Klinički znaci se nalaze u oko 85% bolesnika sa dijabetesom, dok kod 15% uopšte nedostaju ili nisu dovoljno izraženi.
 
POVEĆANO MOKRENJE
 
Ovaj znak se nalazi kod oko 70% bolesnika. Posebno treba obratiti pažnju na noćno mokrenje kod djece kod kojih je dijagnostikovana eneuresis nokturna, a može biti zapravo riječ o dijabetesu. U odraslih osoba infekcije urinarnog trakta i hipertrofija prostate mogu biti praćene izlučivanjem veće količine urina i poremećajima u mokrenju, ali i u ovim slučajevim atreba posumnjati na dijabetes.
 
IZRAŽENA ŽEĐ – POLIDIPSIJA
 
Pojačano izmokravanje povlači sa sobom dehidraciju organizma i prva reakcija je pojačana žeđ. Dijabetičari piju velike količine tečnosti, naročito djeca.
 
POVEĆANA GLAD – POLIFAGIJA
 
U dijabetičara je povećan apetit i taj znak nalazimo kod polovine bolesnika. Pojačana glad je rezultat negativnog bilansa glukoze i nesposobnosti tkiva da metabolišu glukozu što ima uticaj na hipotalamus gdje se nalazi centar za glad. U nekim slučajevima (kod neregulisanog dijabetesa) uslijed gastričkih poremećaja može se javiti gubitak apetita i povraćanje.
 
GUBITAK TJELESNE TEŽINE
 
Uslijed nedostatka inzulina ubrzana je glikoneogeneza koja dovodi do razaranja i gubitka mišićne mase. Dolazi i do smanjenja količine masnog tkiva.
Bitno je spomenuti da je održavanje tjelesne težine približno idealnoj najznačajniji klinički znak uspješnog liječenja dijabetesa.
 
OPŠTA SLABOST I MALAKSALOST
 
Smanjenje fizičke snage, tromost, nezainteresovanost ili nemogućnost obavljanja fizičkog ili psihičkog rada su nalazi koje, povremeno ili stalno, u manjoj ili većoj mjeri, viđamo kod dijabetičara. Znaci su opštih metaboličkih poremećaja, naročito u proizvodnji energije.
 
SUVA KOŽA I SLUZNICE
 
Ovo su znaci dehidracije i većina bolesnika ih zapaža prije svih drugih znakova (suve usne, usna duplja i jezik). Opisan je i znak zamućenja vida uslijed izvjesne dehidratacije očnih jabučica, koji se brzo povlači poslije regulacije dijabetesa. Kod jedne trećine bolesnika je prisutan i svrab kože. Kod odraslih dijabetičara se može vidjeti crvenilo lica s nenormalnom reakcijom na fizičke i psihičke nadražaje što je ujedno i pokazatelj početnih organskih i funkcionalnih poremećaja kapilara kože.
 
ZADAH NA ACETON
 
Znak je neregulisanog dijabetesa.
 
I pored mnogobrojnih kliničkih znakova u dijabetesu, u oko 15% bolesnika, i pored metaboličkih promjena, nema nikakvih kliničkih znakova i ove se osobe osjećaju zdravim – bar u početku bolesti.