Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

PREVENCIJA RAKA GRLIĆA MATERICE

Rak grlića materice predstavlja u svijetu drugi najčešći rak kod žena. Vrlo rijetko se javlja prije 25–te godine života, a najčešći je u dobi između 30 i 40 godina. U posljednjih 20 godina, dokazano je da čak 99,8 % slučajeva raka grlića materice uzrokuju HPVvirusi iz grupe visokog rizika, što implicira da nema raka grlića materice bez infekcije HPV virusima visokog rizika.
 
S obzirom da je infekcija HPV virusom najraširenija polna bolest na svijetu, koju za sada nije moguće spriječiti, jedini način zaštite žena od raka grlića materice je rano otkrivanje onih žena koje su pod rizikom za nastanak bolesti.
 
Koji su to faktori rizika za nastanak raka grlića materice ?
- identifikovani određeni tipovi HPV-a (tip 16, 18, 31, kao i herpes simplex virusa tip II)
- rano stupanje u polne odnose
- veći broj partnera
- žene sa velikim brojem porođaja
- upotreba oralnih kontraceptivnih sredstava
- pušenje
- nedostatak vitamina A i C
 
Kako se može prevenirati?
Veoma je važno ne mijenjati često seksualne partnere, koristiti prezervativ prilikom polnog odnosa, sprovoditi redovnu polnu higijenu, redovno (jednom godišnje) uraditi PAPA test i to od početka polnog života.