Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

SAVLADAJTE SVAKODNEVNI STRES!

Osobe koje se uspješno nose sa stresom, koje su naučile podnositi stresnu situaciju i promijeniti je u svoju korist, izlaze iz stresnih situacija snažnije i otporniji su na buduće stresove.
 
Uspješnije se sa stresom nose ljudi:
- koji imaju smisla za humor,
- koji se nadaju jer nada je aktivan proces koji, na osnovi realistične procjene situacije, zamišlja bolja vremena koja dolaze: “Sada može krenuti samo nabolje”,
- koji se posvete poslu, ili vjeri, ili nečemu,
- koji novo iskustvo doživljavaju kao izazov, a ne kao prijetnju,
- koji vjeruju da čovjek nije bespomoćan, da može promijeniti objektivnu situaciju ili, u najgorem slučaju, doživljavanje te situacije.
- naša se očekivanja često pretvaraju u proročanstvo koje samo sebe ispunjava. Ljudi koji vjeruju da će uspjeti u onome što rade, najčešće i uspijevaju. Osobe koje očekuju neuspjeh, doista ga i dožive.
- naše reakcije na objektivne događaje zavise od naše interpretacije tih događaja
- osobe koje nemaju prikladne načine reagovanja na stresne situacije i osobe koje nemaju socijalnu podršku, mogu se razboljeti od raznih psihosomatskih bolest ( npr. dugotrajno potiskivanje agresije može dovesti do pojave čira na želucu)
- osobe koje dobro podnose frustrirajuće situacije uglavnom su i uspješne u načinu reagovanja, tj. uspješno zaobilaze prepreku, uklanjaju poteškoće ili promijene cilj koji se pokazao nedostižnim.