Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

STAVOVI RODITELJA KAO UZROCI GOJAZNOSTI KOD DJECE

Gojaznost koja se javlja kod djece u ranom uzrastu najčešće je posljedica pogrešnih stavova roditelja kada je u pitanju ishrana i uvjerenja da gojaznost nije loša i da je za razliku od anoreksije, znak zdravlja. Za takve roditelje, hrana je simbol snage i moći.
Ako uz ovakve neadekvatne stavove prema ishrani, roditelji, najčešće majka, ne nalaze druge načine da pruže ljubav djetetu osim putem hrane, pojava gojaznosti je često neizbježna.
 
Majka koja nedovoljno empatiše sa svojom bebom, na svaki nemir djeteta, davaće stalno nove količine hrane i onemogućiće bebi da stekne iskustvo gladi i sitosti i da ova fiziološka iskustva razlikuje od emocionalnih iskustava. Hranjenje tako postaje prototip razmjene emocija između majke i djeteta. isto tako, make koje su nesigurne u svoju majčinsku ulogu, pretjeranim hranjenjem djeteta smanjuju kod sebe osjećaj krivice (kada imaju osjećaj da nisu dovoljno brižne majke).
 
U kasnijem razvoju djeteta i drugi faktori mogu da divedu do gojaznosti djeteta. Stalni konflikti između roditelja, razvod roditelja, ponavljano zanemarivanje djetetovih potreba, odvajanje od roditelja i slično mogu da rezultiraju u djetetovoj povećanoj potebi za hranom, kao načinom zadovoljenja svojih emotivnih potreba.