Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

STIMULANSI CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA

Postoji prilično velik broj lijekova koji mogu da stimulišu CNS. Kod mnogih lijekova se to može vidjeti nakon primjene većih doza, kao i neželjeni toksični efekti.
 
Po mjestu djelovanja dijele se na kortikalne (djeluju na koru mozga) i medularne (selektivno stimulišu moždinske centre-posebno respiratorni i vazomotorni).
 
 Kortikalni stimulansi:
     -         metilksantini
     -         amfetamin
     -         inhibitori MAO
 
Medularni stimulansi:
-         pentazol
-         niketilamid
-         pikrotoksin
-         bemegrid 
 
TERAPIJSKE INDIKACIJE :
- BRONHIJALNA ASTMA – u slučajevima kada se primjenom adrenergičkih bronhodilatatora ne dobijaju zadovoljavajući rezultati, intravenskom infuzijom ili sporom injekcijom aminofilina može se zaustaviti napad bronhijalne astme.
- HRONIČNA OPSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA – gdje ovi lijekovi mogu smanjiti otežano disanje
- AKUTNI EDEM PLUĆA
- MIGRENA
 
NEŽELJENI EFEKTI:
Kod intravenskog davanja ovih lijekova, mora se obratiti pažnja na brzinu aplikacije. Lijek se mora davati sporo, jer u suprotnom može da dovede do hipotenzije (snižen krvni pritisak), glavobolje, srčane aritmije.
Kofein takođe spada u stimulanse CNS-a. Obilnija konzumacija kafe i čaja takođe može prouzrokovati simptome prenadraženosti CNS-a, sa pojavom nesanice, drhtanja, srčanih ekstrasistola, prskanje peptičkog ulkusa.
 
KONTRAINDIKACIJE:
Primjena aminofilina je kontraindikovana kod pacijenata sa epilepsijom.