Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

STRES I POVEZANOST NAŠIH MISLI I EMOCIJA

Stresni događaj ili stresor se može definisati kao događaj koji procjenjujemo ugrožavajućim ili opasnim za nešto što je nama važno odnosno, događaj za koji smatramo da može poremetiti uobičajeni tok našeg života. Stresni događaji izazivaju psihičko stanje koje nazivamo STRESOM.
Hoće li nas ono što nam se u životu događa dovesti u stanje stresa ili neće najviše zavisi o našoj subjektivnoj procjeni događaja, nezavisno od toga šta se objektivno dogodilo. Zbog toga, isti događaj neće biti podjednako stresan za sve, jer ljudi različito percipiraju/tumače isto zbivanje.
Važno je zapamtiti da bez naše kognitivne procjene događaja nema ni stresa, ma kakva bila objektivna opasnost iz okoline.
U vezi sa ovim možemo reći da su naše misli i emocije povezane. Zapravo, način na koji se neka situacija interpretira utiče na naša osjećanja i ponašanja.
 
Daćemo Vam primjer koji može pokazati da obično postoje brojni načini na koje se ista situacija može interpretirati:
 
TERAPEUT: neko je sam u kući i začuje tresak u drugoj sobi. Ukoliko pomisli «u kući je provalnik», šta mislite kako će se osjećati?
PACIJENT: veoma anksiozno, užasnuto.
TERAPEUT: I kako će se ponašati?
PACIJENT: Možda će pokušati da se sakrije ili ako se dosjeti, telefoniraće policiji.
TERAPEUT: Dobro, znači, njegova reakcija na pomisao da je provalnik napravio buku bila bi strah i on bi se ponašao tako da sebe zaštiti. A sada zamislimo da je ta osoba čula taj isti tresak i pomislila:»Prozor je opet ostao otvoren i promaja je nešto srušila». Kako bi se sada osjećala ta ista osoba?
PACIJENT: Pa, ne bi bila uplašena. Rastužila bi se ako bi pomislila da je nešto vrijedno slomljeno ili bi bila iznervirana što su djeca ostavila otvoren prozor.
TERAPEUT: A da li bi njeno ponašanja bilo različito?
PACIJENT: Naravno otišla bi da vidi u čemu je problem. Sigurno ne bi telefonirala policiji.
TERAPEUT: Dobro, znači ovaj primjer nam pokazuje da obično postoje brojni načini na koje se situacija može interpretirati. Takođe, kao što vidite – način na koji se neka situacija interpretira utiče na naša osjećanja i ponašanja.