Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

TELEVIZOR NIJE DADILJA

 

Mnogi roditelji nesvjesno koriste TV kao dadilju – ponekad im je mnogo lakše da dati djetetu da nešto gleda na TV-u, nego da se njime bave.
Stručnjaci kažu da je jedna od najčešćih grešaka koju roditelji čine, dozvoljavanje djetetu da ima TV u svojoj sobi i dopuštanje gledanja TV-a bez nadzora i komentara roditelja. Ovim se roditelji na neki način odriču odgovornosti da usmjeravaju djecu i daju im podršku. Djeci je potrebno vođstvo odraslih koji će im ograničiti gledanje nekih sadržaja, razgovarati sa njima o uznemirujućim sadržajima koja su djeca vidjela, ponuditi im svoje viđenje, razvijati kod njih kritičnost prema medijima kako ne bi upijali bez filtera sve što vide. Cilj je provesti sa djecom kvalitetno vrijeme, a ne pustiti televizoru da odgaja dijete, sugeriše stručnjaci.
Prepustimo li djecu nekritično medijima, oduzimamo im, na neki način, dječiju nevinost i učenje prirodnim tokom odrastanja. Naime, prosječno dijete koje u kući ima TV, vidjeće brojne scene nasilja, ubistva, ubistva i polnih odnosa, što je našim djedovima i bakama bili nezamislivo. Ako sve ovo djeca vide bez prisustva roditelja i bez razgovora o tome, uticaj će biti još puno gori, kažu stručnjaci i zato roditeljima poručuju:
-        Ograničite vrijeme koje dijete provede pred TV-om, naročito u mlađoj dobi, na maksimalno 1-2 sata dnevno. Budite jasni i odlučni u ovome, te napravite dogovor sa djetetom.
-         Ograničite u kojim se situacijama se gleda TV (npr. nema gledanja TV-a za vrijeme obroka, pisanja domaće zadaće i sl.).
-         Obratite pažnju na to koje programe i sadržaje dijete gleda, naročito do adolescencije. Proučite sadržaje filmova i odlučite koje ćete zabraniti, a koje gledati zajedno, kod kuće ili u bioskopu.
-         Obratite pažnju i na muzičke video spotove, koji su danas jako popularni. Djeca se često identifikuju sa omiljenim pjevačima, a njihovi su spotovi nerijetko puni nasilja.
-         Izbjegavajte TV kao riješenje za zaokupljanje djetetove pažnje, tj. ''kao dadilju''.
-         Nikada ne držite TV u dječijoj spavaćoj sobi.
-         Za vrijeme obroka isključite TV i iskoristite to vrijeme za druženje i razgovor.
-         Vodite računa o tome da neposredno prije spavanja djeca ne gledaju TV, jer može da uzrokuje smetnje pri spavanju, zbog veće uzbuđenosti.
-         Budite aktivni i zauzmite se za svoju djecu! Ona zaslužuju  bolje sadržaje.