Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

TIAZIDNI DIURETICI

Diuretici su lijekovi koji sprečavaju tubularnu reapsorpciju natrijuma i povećavaju zapreminu izlučene mokraće.
 
Povećana reapsorpcija natrijuma se odvija u bolestima kao što su: ciroza jetre, oboljenja bubrega, posljedica dejstva nekih lijekova i sl. jedna grupa diuretika čine tiazidni diuretici. Tiazidi djeluju diuretički i antihipertenzivno (snižavaju krvni pritisak), a samo kod bolesnika sa insupidnim dijabetesom djeluju antidiuretički. Antihipertenzivno dejstvo tiazida je najvjerovatnije posljedica njihovog diuretičkog dejstva. Oni antihipertenzivni efekat izazivaju i sami po sebi, ali takođe potenciraju dejstvo drugih antihipertenziva.
 
TERAPIJSKE INDIKACIJE:
-         esencijalna hipertenzija
-         edemi (otoci, npr. kod oboljenja srca i bubrega), predmenstrualni edemi
-         dijabetes insipidus
-         nefrolitijaza (kod bubrežnih kamenaca koji sadrže kalcijum-fosfat i kalcijum-oksalat)
 
NEŽELJENA DEJSTVA:
-         gubitak kalijuma, koji se manifestuje odbojnošću prema hrani, mučninom, pospanošću, mišićnom slabošću i sl. gubitak kalijum aje najveću na samom početku liječenja. Gubitak kalijuma se nadoknađuje kalijum-hloridom. Ovaj postupak se mora izvoditi obazrivo, jer i hiperkalijemija prouzrokuje neželjena dejstva među kojim aje najopasniji zastoj srca.
-         hiperuricemija, koja nastaje uslijed smanjenog izlučivanja mokraćne kiseline i može da bude uzrok akutnog napada gihta
-         poremećaj tolerancije ugljenih hidrata
-         alergijske reakcije
-         povišenje holesterola i triglicerida u krvi
 
KONTRAINDIKACIJE I PREDOSTROŽNOSTI:
Kontraindikacije za terapiju tiazidima su: insuficijencija bubrega, srčana aritmija, dijabetes melitus, giht, hipokaliemija.
Tiazidi se skoro isključivo primjenjuju oralno. Kopd bolesnika kod kojih je indikovana dugotrajna primjena ovih lijekova, poželjna je dvodnevna pauza (pet dana sa lijekom, dva dana bez lijeka) u cilju izbjegavanja neželjenih efekata. Ovakva šema liječenja omogućuje pun terapijski efekat, bez gubitka kalijuma i nastanka hipokaliemije.