Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

TVRDOGLAVOST KOD DJETETA

Djeca između treće i pete godine znaju da budu veoma ''tvrdoglava i neposlušna'', što ispoljavaju ili otporom i suprostavljanjem roditeljima ili tako što na roditeljske zahtjeve reaguju ćutanjem. Za razliku od neposlušnosti, prkos predstavlja već otvoren konflikt između djeteta i roditelja. Međutim, važno je znati da ovakva dječija ponašanja predstavljaju normalnu fazu u razvoju djeteta i često nam govore da je dijete dobro adptirano na svoju sredinu i da njegov emotivni razvoj teče stabilno. Tvrdoglavost je ovdje mehanizam kojim dijete učvršćuje svoj razvojni tok.
 
Ono što je jako štetno za dječiji razvoj i što doprinosi razvoju strahova kod djece jeste zastrašivanje djeteta. Ovakvi roditelji su skloni da djetetu kažu, ako je nemirno i neposlušno, da će mu umrijeti jedan od roditelja. To može da stvori kod djeteta intenzivne strahove. S druge strane, ako želimo da dijete usvoji neko pravilo ponašanja, mnogo je efektivnije razumijevanje i empatija (uživljavanje u emocije drugih, u ovom slučaju u djetetove emocije) od strane roditelja, nego kažnjavanje. Ovo naravno ne znači da roditelji trebaju da budu isuviše popustljivi i da sve tolerišu djetetu. Uostalom i sama socijalizacija se vrši putem nagrađivanja i kažnjavanja koje će omogućiti djetetu da usvoji pravila ponašanja. Međutim, kazne koje mogu ostaviti negativne posljedice za dijete, treba izbijegavati. To su: pokazivanje moći (prijetnje, primjena fizičke sile), uskraćivanje ljubavi i sl.
 
Kazne ovog tipa izazivaju kod djece prikriveno ogorčenje, a u kasnijem razvoju poniznost prema jačima i surovost prema slabijima, pogotovo u odnosu sa svojom budućom djecom. Istraživanja su pokazala da su djeca koja su bila zlostavljana u djetinjstvu vrlo, često zlostavljivači svoje djece.