Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

ZALJUBLJENOST I LJUBAV

 

Zaljubljenost i ljubav su dva različita i uprkos veoma raširenoj zabludi, suprostavljena osjećanja. Razlog za izjednačavanje ove dvije vrste emocija jeste taj što osoba koja ih osjeća nije u stanju da samo na osnovu analize svog emocionalnog doživljaja, zaključi da li voli ili je zaljubljena. Većina ljudi smatra da je zaljubljenost mnogo snažnije osjećanje od ljubavi i da je to prva, početna faza ljubavi, nakon koje slijedi nekakva smirena ljubav. Zbog toga mnogi očekuju da se moraju prvo zaljubiti, da bi nakon toga uslijedila ljubav prema toj osobi. Međutim, upravo zbog različite i suprostavljene prirode tih osjećanja (ljubavi i zaljubljenosti), to je najčešće nemoguće ostvariti. Najveći broj odnosa započetih zaljubljenošću ne završava ljubavlju.
Glavna je razlika što se ljubav zasniva na poznavanju realnosti druge osobe, a zaljubljenost na iskrivljenju stvarnost zbog nesvjesne projekcije. Ljubav je zasnovana na emocionalnom vezivanju za drugu osobu i zbog toga je relativno trajan i konstantan odnos, a zaljubljenost je zasnovana na stvarnom ili očekivanom užitku, tako da je potencijalno nestabilan odnos. Ljubav je normalno stanje, jer je normalno da svaki čovjek voli i bude voljen tako da omogućuje istovremenu usmjerenost na druge aspekte života. Zaljubljenost je izuzetno, vanredno i ekstremno stanje koje se odlikuje preokupiranošću drugom osobom, fiksiranošću za nju i nezainteresovanošću za druge aspekte života.
Sve to čini da je zaljubljenost, po svojim osobinama, ne vrhunac ljubavi, već njena negacija. Fantazija o zaljubljenosti koja vječno traje jeste oličenje hedonističkih, infantilnih i narcisoidnih težnji. Emocionalno vezivanje koje je psihološka osnova ljubavi, ne samo da ne mora nastati putem zaljubljivanja, već se to dešava u rijetkim slučajevima. Ono može nastati u odnosima koji počinju sviđanjem, prijateljstvom, ravnodušnošću ali i konfliktom.
Zaljubljivanje je prirodan razvojni proces kojim osoba integriše i neutrališe predstavu o idealnom partneru i postiže psihičku zrelost. Upravo kroz cikluse zaljubljivanja i odljubljivanja, osoba postepeno postaje sposobna da sagleda realnosti osoba koje bira za erotske partnere. Kako je fantazmatski odnos prema drugima, povezan sa fantazmatskim odnosom prema sebi, zaljubljivanje je karakteristika puberteta i adolescencije, sve do postizanja psihičke zrelosti. Kada se ostvari zrelost i kada se integriše identitet ličnosti, zaljubljivanje postaje prava rijetkost.