Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

ZAŠTO NE REĆI – NE!

Lijepo je osjećanje kada na sve zahtjeve, molbe, traženja, odgovorimo sa DA. '' Razgovaraću sa tim i tim'', ''Otići ću lično tamo'', '' Kako ga ne bih znao'', ''Ne brinite ništa'', ''Pa on će mene poslušati''... i sličnim riječima otpratimo nekoga ko nam se obrati. Takve riječi ulijevaju nadu za vašeg sagovornika i on odlazi zadovoljan. Ali...? Da li možda obećavamo previše i prelako? Imamo li vremena za sve to? Da li smo odgovorni ako obećanja dajemo, a sami ne mislimo da ih možemo izvršiti ili da nećemo ni pokušati. A ima i takvih obećanja.
 
Odgovarajući uvijek sa DA namećemo sebi već stresnu situaciju. Preuzete obaveze nam se stalno vrte po glavi, oduzimaju nam radnu energiju, odvraćaju pažnju, umaraju nas. Umjesto da se posvetimo poslovima i zadacima od kojih živimo, mi izvršavamo olako data obećanja, plaćamo cijenu samo zato što ne znamo reći – NE. Daleko od toga da ne trebamo pružiti nekome pomoć, ali to mora da bude u granicama naših mogućnosti. Ta želja da budemo fini, veliki u nečijim očima, da nas hvale, traži veliku cijenu.
 
Da se ne bismo osjećali krivim kada kažemo – NE, mi se preopteretimo sa DA i onda nas počne gristi savjest zbog neizvršenja obećanja ili obaveza, a koje ne možemo objektivno ispuniti. Nađemo se u situaciji da radimo ono što nismo nikako morali, što ne želimo ili što ne bismo ni trebali da radimo. Tek shvatimo, kada je već kasno, da smo sami sebi stvorili probleme i pripomogli nastanku stresa. Ovdje se ne radi o malim usputnim obećanjima, koja nisu od većeg značaja za sagovornika, kao npr. ''Javiću ti broj telefona'', ''Rećiću mu ako ga vidim'', ''To ću pročitati'' i sl., mada i ovdje treba biti od riječi. Ovdje se radi, u stvari, o ozbiljnim i važnim razgovorima u kojima prihvatimo neku obavezu, a ne izvršimo je.
 
Treba znati da su i DA i NE normalni odgovori. Zašto bismo se osjećali krivima ako kažemo NE? I to je normalan odgovor, kao i odbrambeni mehanizam. Dakle, suština je da ne reagujemo refleksno sa DA. O svemu treba dobro razmisliti, uporediti pluseve i minuse i ne podlijegati momentalnim emocijama. Ako će vam brzopleto DA pričiniti u datoj situaciji zadovoljstvo, a zadavati kasnije glavobolje, bolje je reći NE i za onoga kome ga upućujete i za vas lično. Naučite da kažete NE.