Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

ZELITE LI DA PROMIJENITE NEKO SVOJE PONAŠANJE?

Često ste nervozni, pod stresom, vičete i kada treba i kada ne treba... Naravno, ne želite da se tako ponašate, ali jednostavno Vas savladaju emocije i ne možete da se kontrolišete. Ako je bilo šta od toga tačno, pokušajte sklopiti ugovor sa sobom koji će Vam pomoći da promijenite ponašanje koje Vam smeta.
Odgovorite na slijedeća pitanja koja Vam u tome mogu pomoći:
 
-         '' Šta je to što želite da promijenite, a što bi unaprijedilo Vaš život?''
-           Šta je potrebno da promijenite pa da ostvarite to što želite?'' (Naravno, naglasak je onom što Vi želite da promijenite kod sebe, jer vrlo često ljudi, kada razmišljaju o tim stvarima kažu da žele promijeniti nekog drugog- djecu, muža, šefa...) ili da se promjena odnosi na prošlost ili je na neki drugi način nemoguća.
-         '' Šta biste bili voljni da uradite, pa da postignete te promjene?''
-         '' Kako će drugi ljudi znati da ste postigli željenu promjenu?''
-         '' Kako biste mogli spriječiti sebe da postignete željenu promijenu?''
 
Nije dovoljno da samo nešto želite već i da aktivno radite na tome da ostvarite svoje ciljeve. Da biste se riješili nekog problema morate se suočiti sa problemom tako što ćete prihvatiti sebe sa tim problemom. Problemu morate reći ''DA, ovo je moj život (ili moja sudbina, volio bih biti nešto drugo, ali ovdje sam, ovo imam i to ću prihvatiti''. Definisanje problema, prihvatanje i suočavanje sa problemom je korak do njegovog riješenja.