Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

ZNAČAJ HELIKOBAKTER PYLORI

Postoje tvrđenja da bakterija helikobakter pylori ima značajnu ulogu u nastanku peptičke bolesti. Ova bakterija je nađena u sluzokoži želuca i u duodenumu (dvanaestopalačnom crijevu) kod 90% bolesnika sa ulkusom duodenuma i u oko 70% bolesnika sa ulkusom želuca. Kod starijih osoba sa dispeptičnim tegobama sa erozivnim zapaljenjem duodenuma i želuca, bakterija je nađena u 30-63% slučajeva. Nađena je i pozitivna korelacija između broja bakterija i intenziteta zapaljenskih promjena u želucu. Treba ipak istaći da je ova bakterija pronađena i kod 12% potpuno zdravih osoba.
 
Infekcija helikobakterom se teško može suzbiti. Tako, kombinovana primjena nitrofurantoina i koloidnog bizmut-supsalicilata ne može da iskorijeni infekciju. Međutim kobinovanom primjenom tri antibakterijska agensa (npr. Bi-supsalicilat + Metronidazol + antibiotik širokog spektra dejstva) u toku nekoliko nedjelja, mogu se postići višemjesečne remisije (stanje mirovanja/bez bolesti).
 
Trostruka terapija izaziva eradikaciju helikobaktera kod oko 90%. Ovim podatkom su otvorena vrata za primjenu antibakterijskih sredstava u liječenju ulkusne bolesti.